Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

มีนาคม 2020

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

18 มีนาคม 2020
โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน
เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร 10210 Thailand
+ Google Map

ด้วยสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมหม้อน้ำฯ ที่กำหนดว่าสมาคมหม้อน้ำฯ
ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละหนึ่งครั้ง และครั้งนี้วาระของนายกและกรรมการสมาคมหม้อน้ำฯ สิ้นสุดลง จึงจัดให้มีการคัดเลือกนายกสมาคม วาระปี 2563 – 2565
ในการนี้ สมาคมหม้อน้ำฯ ได้กำหนดให้มีการสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิศวกรด้านหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Find out more »

พฤษภาคม 2020

การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับอุตสาหกรรมไอน้ำและระบบหล่อเย็น รุ่นที่2

27 พฤษภาคม 2020

รอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้

Find out more »

สิงหาคม 2020

การอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐานสากล สำหรับผู้บริหารและวิศวกร” รุ่นที่2

20 สิงหาคม 2020 - 21 สิงหาคม 2020
โรงแรมเอสซี ปาร์ค, 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand.
วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310 Thailand
+ Google Map

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค
PDU 21 หน่วย

Find out more »

มีนาคม 2021

การอบรมเรื่อง “ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ” (ทบทวน 6 ชม.)

8 มีนาคม 2021
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิษณุโลก, 99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก 65000 Thailand
+ Google Map

หัวข้อบรรยาย - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำควา…

Find out more »
+ Export Events