Home » Archives for s.prasertdum

Author name: s.prasertdum

ประมวลภาพงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาค

ประมวลภาพงานสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี Read More »

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเห

โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าและการบำรุงรักษาหม้อน้ำขนาดใหญ่ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Read More »