ที่ทำการ

สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
487 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39 (ซ.เทพลีลา1)
ถ.รามคำแหง แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 08-3791-5954
Email: ooiau2530@gmail.com